מילון מונחים

קיימים לא מעט מושגים הקשורים להקרנה אסטרלית ו-OBE, אנו ממליצים להכיר את המושגים, שמם באנגלית וראשי התיבות שנפוצות באתרים ופורומים באנגלית.
כמו כן, לכל מושג יש לינק לאתר ויקיפדיה לפירוש מלא בעברית ובאנגלית.
תוכל למצא לא מעט פורומים וכתבות במקורות נוספים

המושג בעברית המושג באנגלית כולל ראשי תיבות
הקרנה אסטרלית Astral Projection (AP)
חוויה חוץ גופית Out of Body Experience (OBE, OOBE)
שיתוק שינה Sleep Paralysis (SP)
המישור האסטרלי Astral Plain \ Realm
התבוננות ממרחק Remote Viewing (RV)
חוויית סף מוות Near Death Experience (NDE)
יקיצה מדומה False Awakenings (FA)
המציאות הלא פיזית Nonphysical Reality (NPR, NR)
הספרייה הקוסמית Akashic Records
צלילים בינאורים Binaural Beats (BB)
שינוי מצב התודעה Altered States
שלב הויברציות Vibration State (VS)
מצב היפנגוגי Hypnagogia (HS)
W.I.L.D. (Waking induced lucid dream)
התכווננות למצב הקרנה Phasing
יומן המסעות Journal
חלומות צלולים Lucid Dreams